Västra Götalandsregionen satsar på framtiden

Västra Götalandsregionen satsar på framtiden

Publicerad
2017-06-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Västra Götalandsregionen satsar 500 miljoner kronor på att stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb med hänsyn till jordens resurser och klimat. Beslutet om nya program som ska styra regionens insatser fram till år 2020 och ett av de utpekade styrkeområden som lyfts fram är; Cirkulärt mode och hållbara miljöer.

När Västra Götalandsregionen satsar för att möta avgörande samhållsutmaningar och främja utvecklingen i Västra Götaland är ett av de sju styrkeområdena; Cirkulärt mode och hållbara miljöer, ett område inom vilket Science Park Borås redan driver flera projekt.
Programmet ska bidra till en hållbar produktion och konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer genom att underlätta en övergång till en cirkulär ekonomi inom textil, mode, inredning och möbler. Det omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

– Det finns ett starkt växande intresse för cirkulär ekonomi inom dessa branscher. Vi i Västsverige har goda förutsättningar att utveckla system som underlättar nya affärsmöjligheter för företagen. Science Park Borås kommer vara en viktig arena i det förädlingsarbetet, säger Birgitta Nilsson, regionsutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Science Park Borås är en samverkansplattform för innovation i Boråsregionen genom framförallt en projektarena, där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts.
Arbetet bedrivs i tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Genom aktörernas olika kompetenser och resurser skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster och därmed bidra till samhällsutveckling.

– Regionens satsning ligger helt i linje med Science Park Borås ambition att vara en motor för en utveckling mot ett mer hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Ambitionen är att det ska genereras projekt som inom området stödjer, inspirerar och utvecklar till ett mer hållbart samhälle, säger Erik Bresky, VD för Science Park Borås.