Säkraste skylten

Säkraste skylten

Publicerad
2017-06-05
Skribent
Redaktionen

Det är viktigt att utrymningsskyltar uppfattas på korrekt sätt. Därför driver Systemtext sitt arbete framåt, när det kommer till Supernova efterlysande skyltar. Skyltarna lyser likadant både i ljus och mörker. Detta för att skyltarna ska vara lätta att uppfatta även vid t ex ett strömavbrott. Allt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 20018:13.

http://www.systemtext.se/arbetsmiljo/