Vi äter med ögonen

Publicerad
2017-05-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Forskare från Kiels universitet i Tyskland har upptäckt att livsmedelsförpackningar i ljusa färger, upplevs som både hälsosammare och smakrikare av konsumenterna. I undersökningen deltog 179 personer som var och en visades samma färskost med örtkryddor i både ljusare och mörkare grön förpackning.
I det första experimentet hade deltagarna inte tillåtelse att smaka på innehållet. Syftet var att simulera ett scenario där konsumenten är i butiken och kan betrakta produkterna på hyllan men måste dra slutsatser utan att smaka på den. I detta experiment fann forskarna att för de mera hälsomedvetna deltagarna var bleka färger en viktig faktor vid valet av produkt.
I det andra experimentet fick deltagarna smaka på innehållet. Det konstaterades att de som brydde sig mindre om sin hälsa också uppfattade produkten i de ljusa förpackningarna som mer hälsosamma, men att de samtidigt tyckte att produkten var mindre smaklig.

– Eftersom människans förmåga är begränsad att genom smak skilja på mer eller mindre hälsosamma livsmedel, påverkades utvärderingen även av förpackningens färg efter att deltagarna hade smakat på produkten, säger talespersonen för forskningsgruppen.

Så när man säljer hälsoprodukter till personer som bryr sig mindre om sin hälsa, kan bleka förpackningar ha en avskräckande effekt. Användning av mörkare färger är då ett sätt att kompensera för den upplevda smaklösheten.