Nytt förbud januari 2020

Publicerad
2017-05-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Från januari 2020 har EU-kommissionen beslutat att förbjuda användning av Bisfenol A i halter över 0,002% i termopapper. Bisfenol A är ett av världens vanligaste plastämnen och är hormonstörande.
Ämnet har använts i framställningen av produkter som nappflaskor, konservburkar, termopapper och plastmuggar. Termopapper används bl a till kvittopapper och biljetter. Vid ständig exponering kan det höja hormonnivåerna i kroppen.

– Det nya förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra till att skydda gravida kvinnor, som hanterar kassakvitton i jobbet.
– Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid låg exponering, säger Helena Dorfh, utredare vid Kemikalieinspektionen.

Förbud mot bisfenol A i nappflaskor har funnits sedan 2011 i hela EU. I Sverige är ämnet förbjudet i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till 3 år. EUs Kemikaliemyndigheten Echa har även fått ett uppdrag i att undersöka i vilken grad företag börjar använda det liknande ämnet Bisfenol S och om en begränsning bör införas även där.