Mot en renare trafikmiljö

Publicerad
2017-05-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 5% under 2016, trots att vägtrafiken ökade med 2%. En ökning av bilar som drivs av biodrivmedel från 13,7% till 18,4%, gör att Sverige placerar sig högt bland de länder som har högst andel biodrivmedel i världen. Samtidigt blir utsläppen från nya bilar mindre och antalet elbilar ökar i rask takt.
2007 var koldioxidutsläppen som högst och har sedan dess minskat med 17% samtidigt som trafikarbetet växt med 6%.

– Siffrorna visar tydligt att företagen arbetar hårt för att minska utsläppen. Betydelsen av tillgången till transporter för vårt välstånd kommer inte att minska, så istället för att straffas med ytterligare skatter som exempelvis den föreslagna kilometerskatten, måste företagen som verkar på små marginaler ges förutsättningar att fortsätta investera i ny teknik och förnybara drivmedel, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Ulf Perbo