Medieinvesteringarnas tillväxt

Publicerad
2017-05-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

IRM, Instututet för reklam- och mediestatistik, redovisar en positiv kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2016. Ett starkt år med en tillväxt om 6% kontra 2015. IRM fastslår att medieinvesteringarna nådde en ny högsta nivå under 2016. Omsättningen uppgick till 34,9 miljarder kronor.
De digitala medierna accelererade kraftigt till 21% kontra 2015, en omsättning på 15,7 miljarder kronor och 45% av medieinvesteringarna. Starkast tillväxt hade sökordmarknadsföring, sociala nätverk och webb-TV.

Kategorierna utomhusreklam, bio och radios tillväxt tal nådde också en ny högsta nivå under 2016. Sista halvåret 2016 var oerhört starkt och bidrog mycket till årets rekordomsättning, med en marknadsökning på över 7% kontra 2015.

– Vi trodde att 2016 skulle bli ett mycket bra år för medieinvesteringarna, men vi får tillstå att 2016 överträffade våra förväntningar, säger Madeleine Thor, VD för IRM.
– IRM ser positivt på marknadsutvecklingen även under 2017, men det står mer om det i IRMs kommande prognos som publiceras i mars, avslutar Thor.