Konsumentverket granskar miljöpåståenden

Publicerad
2017-05-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I marknadsföring av fonder är det inte ovanligt att ord som grön, hållbar och miljövänlig förekommer. Därför har konsumentverket granskat hur bankers och fondföretag använder bilder och symboler i marknadsföringssyfte, för att spegla miljöaspekten.

– Vi vet att konsumenterna påverkas av marknadsföringen och att miljöargument får en allt större betydelse för många när de ska fatta beslut.
– Därför är det extra viktigt att företagen inte vilseleder konsumenterna och får dem att tro att bolagen har ett större, positivt miljöinflytande än vad de rimligtvis har, säger Malin Fors, jurist på Konsumentverket.

Enligt lagen måste generella miljöpåståenden beskrivas, förklaras och kunna bevisas. Det betyder, att företag måste kunna bevisa på vilket sätt produkten är miljövänlig, om de marknadsför produkten som det.
Investeringsprodukter har förutom miljöorden, även bilder på orörd natur eller djur.

– Bilderna kan ge konsumenterna intrycket att företagens investeringar har en positivare påverkan på miljön än vad de i själva verket har, fortsätter Malin.

Omkring en tredjedel av de granskade bolagen har fått ett tillsynsbrev från Konsumentverket, där företagen uppmärksammas på brister i sin marknadsföring.