Konjunkturbarometern mars 2017

Publicerad
2017-05-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Företagen ser ljust på den närmaste framtiden. Indikatorn föll, för tredje månaden i rad, från 110,8 till 109,2, mellan mars och februari. Tappet drivs av tillverkningsindustrin och hushållen.
Barometerindikatorn visar på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin och alla ingående sektorers konfidensindikatorer, ligger över eller långt över sina respektive historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 3,3 enheter i mars, men det är fortfarande en betydligt högre nivå än normalt.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg istället 3,5 enheter, till följd av en ännu ljusare syn på orderstockarna och rejält uppjusterade anställningsplaner.
Indikatorn för detaljhandeln ändrades inte nämnvärt i mars, utan ligger kvar strax över normalnivå. Företagen rapporterade dock fortsatt om svagare försäljningstillväxt än normalt, trots upprepade förväntningar om motsatsen.
Även tjänsteindikatorn är i stort sett oförändrade och visar på ett starkt läge och optimistiska förväntningar i tjänstesektorn.

Hushållens konfidensindikator föll 1,7 enheter i mars, mest till följd av att synen på den egna ekonomin dämpats.