ISO konferens

Publicerad
2017-05-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

9-10 mars var det ISO konferens i Amsterdam gällande en ny ISO standard; ISO/PC 308 Chain of Custedy. Det är bara nationer som kan ta initiativ till att skapa nya internationella standarder och i detta fall är det Holland som tagit initiativet. Kravet för att en ny standard ska tas upp; minst 5 nationer backa förslaget.
Holland hade i detta läget förberett sig i ett och ett halvt år, så de var väl förberedda med ett gediget arbete och de hade lobbat så väl att de hade stödet de behövde.
När det holländska förslaget gick sin första remissrunda beslutade Sverige, efter ett hastigt inkallat möte, att rösta mot förslaget. Inte för att man var emot spårbarhetsidén, utan för att förslaget var för mycket tillrättalagt mot stora multinationella företag, med övervikt mot livsmedelsbranschen.
Den svenska delegationen, där undertecknad ingick, författade snabbt ett brev där vi påpekade bristerna i förslaget. Sverige var förresten det enda land som skickade in en protest mot förslaget.
Under debatten som skapades av vår protest, backades vi upp av länder som; England, Norge, Frankrike, Japan och Tyskland, vilket kändes bra. På denna typ av konferens är det endast ordförande för respektive delegation som får yttra sig och ordförande för den svenska delegationen är undertecknad.
Denna standard kommer att påverka leverantörer och återförsäljare i vår bransch väldigt mycket, då det kommer att lagstiftas om spårbarhet inom en snar framtid.
Vietnamn, som deltog som observatör, fällde yttranden riktat mot Europa, då det pekats på att företag i Fjärran Östern inte alltid är noga med att följa miljödirektiv.

– Om oseriösa företag i Europa slutar handla med dessa företag i Fjärran Östern så försvinner problemet med automatik. Antingen rättar de till sig eller så försvinner de.

Vi kunde bara applådera detta korta, men kraftfulla, inlägg.
Jag kan också nämna att USA inte deltog på konferensen, men de meddelande att de eventuellt kommer till nästa konferens i september.

//Kjell Harbom