Exporten stärker oss

Publicerad
2017-05-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Sveriges ekonomi är i en högkonjunktur och den förstärkas ännu mer i år. Svenska exportföretag får en skjuts av världsekonomin, som visar på en stabil återhämtning. Alltså blir exporten den draghäst som drar tillväxten de kommande åren.
Detta avspeglas på arbetsmarknaden, där utrikes födda anställs i allt högre grad.