Agenda 2030

Agenda 2030

Publicerad
2017-05-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Agenda 2030, även kallad Paris avtalet med världens miljömål till 2030, skapades på den stora miljökonferensen i Paris 2015. Agenda 2030 sjösattes i Sverige i januari 2016 av statsminister Stefan Löfvén och kronprinsessan Victora, även undertecknad var närvarande, i en mycket blygsam roll.

Så kan VDar jobba med Agenda 2030
Näringslivets arbete med de globala målen för hållbar utveckling handlar lika mycket om att bidra till samhållsutvecklingen, som att skapa företagsvärden. I en ny guide pekar World Business Council for Sustainable Development, ut hur företagsledningen kan jobba strategiskt med Agenda 2030.
På den digitala plattformen SDG Business Hub pekas fyra huvudsakliga områden ut som grund för arbetet. Det handlar om risker med att inte agera på hållbarhetsmålen, vilka marknadsmöjligheter som uppstår i spåren av arbetet, ökad transparens och kunskap som kan driva nya affärsmodeller samt vikten av att samarbeta med andra aktörer.
I guiden ges även sex rekommendationer till företagsledare; bl a beskrivs det som viktigt att skapa förtroende från olika intressegrupper, driva på för ett långsiktigt och hållbart finanssystem och att integrera de 17 målen för global utveckling i affärsstrategin.

 

// Kjell Harbom

VD, SBPR