Våga välja nya vägar

Publicerad
2016-12-29
Skribent
Redaktionen

P&K TimeApp AB var ett enmansföretag fram till för 7-8 år sedan. Idag har vi närmare 10-talet fast anställda medarbetare och marknadsför med framgång ett egenutvecklat kompakt affärssystem, som såg dagens ljus i form av ett webbaserat tid- och projektredovisningssystem.

För ett litet, expanderande företag där innovation står i fokus, är det viktigt att man har motiverade, lojala och engagerade medarbetare. Därför måste man skapa system, rutiner, frihet och miljöer, som stimulerar det positiva företagandet. För att klara det måste man som arbetsgivare och företag vara attraktiv, spännande och nyskapande. Man måste våga vara annorlunda, våga välja nya vägar, som kanske inte alltid faller inom ramen för vedertagen praxis, gällande avtal eller omgivningens förväntningar.

Vi vill att våra medarbetare ska älska sina jobb, miljön, kamraterna och veta vad företaget har som mål; transparens och ärlighet är viktiga ledord.
Våra medarbetare gör det; de gillar sina arbetsuppgifter och gläds åt företagets framgångar. Därför vill de inte vara sjuka; de vill vara på jobbet och jobba. Om eller när de verkligen blir sjuka och måste stanna hemma, verkar det rent absurt att de straffas genom att företaget drar en karensdag eller betalar en sjuklön på 80% av ordinarie lön.
Om en lojal, trogen och engagerad medarbetare blir sjuk, ska vi då strö salt i såren och minska hans/hennes vardagsinkomst – varför?

Under alla åren har vi aldrig dragit en karensdag för någon och vid längre sjukdom har vi betalt full lön; inte sjuklön på 80%. Vi vill inte straffa någon för att han/hon blivit sjuk, vi vill visa uppskattning, empati och delaktighet.
Frågan är vem som egentligen vinner på att det dras karensdagar och betalas sjuklöner? Företaget, den anställde eller samhället – jag tror att alla är förlorare med det nuvarande systemet.
Företag, som följer den här modellen, borde premieras i form av symboliskt lägre arbetsgivaravgifter eller liknande. En bra lön är självklar och en saftig morot; ett system där företaget inte drar karensdagar eller betalar en lägre sjuklön, skulle för de flesta betyda en grundläggande trygghet och skapa en stark samhörighet.

Det talas mycket om arbetsmiljö och ohälsa inom arbetslivet. Oftast slutar det med nya lagkrav och regler för företagen. Varför inte uppmuntra företagen att arbeta mer progressivt för sina medarbetare, skapa en mer omfattande teamkänsla och låta tryggheten i samband med sjukdom blir större än rädslan?

Det är viktigt att hitta den progressiva personalpolitiken med ett system som stärker individen i sin relation till företaget; som inte hämmar relationen och genererar problem exempelvis i samband med sjukdom. Utan tvärtom leder till att man får gemensamma mål och en mer socialt fungerande miljö.

Nu har styrelsen för P&K TimeApp AB beslutat att vi ska fortsätta på det här sättet under hela 2016/2017. Dessutom kommer personalen att få fri tandvård och fria glasögon. Självklart måste det här följas upp och utvärderas. Självklart måste vi få ett eget, tydligt regelverk kring de här förmånerna och lika självklart vill vi fortsätta med att omsorgen och omtanken om personalen kommer i första hand. Kunden är viktig, men det är faktiskt så att personalen är viktigast. Det får även kunden nytta av.

Vi hoppas att fler företag ska våga välja nya vägar och vill gärna ha kontakt med företag, som är inne på samma linje som oss. Morgondagens framgångar bygger på dagens mod att gå out-of-the-box; att spränga ramarna och skapa något nytt.

IMG_6793 copy-liten

Tarik Basic
försäljningsansvarig
P&K TimeApp AB