Det händer när medarbetare gör det lilla extra

Publicerad
2016-12-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Att som företag och arbetsplats attrahera yngre generationer är av stor vikt.

Att engagera, tänka långsiktigt och att ha en god arbetsmiljö är några sätt att göra det på.
Många företag står nu mitt i ett generationsskifte och frågor om hur man attraherar och tillgodoser den yngre generationens önskningar väcks. Ytterligare en utmaning är hur man drar nytta av engagemang och drivkrafter hos alla medarbetare.

Att uppnå balans
I Sveriges största studentundersökning FöretagsBarometern, utförd av Universum, anger studenterna fem huvudsakliga karriärmål. Dessa är att uppnå balans mellan arbete och privatliv, att vara trygg eller säker i arbetet, att utmanas intellektuellt eller genom en konkurrenspräglad miljö, att vara entreprenör eller kreativ och innovativ samt att vara hängiven en god sak eller känna att man tjänar ett högre syfte.

Det sistnämnda är något vi har sett mycket av i samhället under första delen av 2016. Och att engagera sig ideellt handlar enligt Volontärbyrån om mer än att ge.
Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, t ex utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap.

Vad kan ett IT-företag göra
Ett IT-företags verksamhet är teknikintensiv och full av medarbetare som brinner för det de arbetar med. Men hur kan företaget dela med sig av detta engagemang?

Fler och fler medarbetare engageras i studiebesök av skolungdomar, då man tror på möten människor emellan. Alla medarbetare har mycket att dela med sig av till ungdomar och mötet är även ett tillfälle för vidareutveckling hos medarbetarna. Detta kan bidra till positiva effekter för samhället och öka stoltheten för företaget samtidigt som det ger oss möjlighet att träffa framtida kunder och arbetskraft.

Att värna om och samspela med vår omgivning i stort som smått är vad hållbarhet handlar om för oss. Som arbetsgivare ska vi agera ansvarsfullt och vara en arbetsplats som tar vara på och månar om medarbetarens kompetenser, potential och hälsa.

Långsiktighet
I vårt sociala och etiska ansvar arbetar vi med insatser på alla nivåer inom skolan. Vi inser att vårt nuvarande agerande med barn, ungdomar och studenter kan tillgodose våra rekryteringsbehov på lång sikt. Vi arbetar i vårt närområde för att ungdomarna ska veta att de kan flytta hem till regionen igen för att arbeta hos oss då de har utbildat sig.

Arbetsmiljö
Från och med den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter rörande psykosocial arbetsmiljö. Genom ett aktivt och lyhört arbete med psykisk och fysisk god arbetsmiljö kan vi bidra till att våra medarbetare mår bra och trivs på arbetet, vilket ger resultat. Ett sätt att bidra till trivsel är att arbeta med det lilla extra.

Ett annat sätt är att sprida information internt och externt om vad vi egentligen gör om dagarna på ett företag. Ju mer vi vet om vad våra kollegor gör desto mer stolta kan vi bli. Och att vara stolt över sitt eget och sina kollegors arbete är en viktig grund för en god arbetsmiljö.

När hållbarhetsbegreppet kopplas samman med HR-frågor, som rör kompetensförsörjning, Employer branding och arbetsmiljö, kan det bli något som faktiskt genomsyrar hela verksamheten. Hållbarhet är inte någon insats som görs under en viss period, utan något vi arbetar med både strategiskt, praktiskt och långsiktigt för att skapa en attraktiv arbetsplats.