Kvinnorna intar Blåkläder

Publicerad
2016-11-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Hantverksbranschens kvinnor är få, något som också märks på utbudet av yrkeskläder. Blåkläders motto; Rätt klädd, trygg och snygg, inifrån och ut, gör ingen skillnad på kön. Därför storsatsar nu Svenljungaföretaget på att utveckla sin damkollektion. Till sin hjälp tar man världens skarpaste experter; de yrkesverksamma kvinnorna i branschen.

Lika förutsättningar
Även om stora insatser görs, för att attrahera kvinnor till hantverksbranschen, så är de i omfattande minoritet. Orsakerna är flera. Men lika förutsättningar för rätt yrkeskläder ska i alla fall vara en självklarhet, anser Blåkläder.

– Produktutvecklingen inom arbetskläder för kvinnor är eftersatt. Alla yrkesarbetande ska ha tillgång till kläder, som håller måttet när det gäller passform, funktion och kvalitet.
– Lika förutsättningar ger också rätt signaler till de tjejer som vill utbilda sig till ett yrke inom branschen, säger Peter Mönhage, Sverigechef på Blåkläder.

Ökad mångfald
Både Peab, ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, och JM, som är Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden, poängterar att ökad mångfald är en överlevnadsfråga för hela branschen. JM är ett av de företag, som har en målvision att 2030 ha minst 20% kvinnliga hantverkare.

– Vi ser att kvinnor ökar i antal på platsledningsnivå, dock inte i önskvärd omfattning på hantverkssidan än.
– Blåkläders satsning på dam är viktigt. Att kunna erbjuda kvinnor samma förutsättningar, som männen är idag en hygienfaktor, för att kunna vara en seriös arbetsgivare, säger Mona Backlund, arbetsmiljöchef Koncern JM.

– Det är helt nödvändigt för oss att göra allt vi kan för att inte könsmärka olika roller, utan rekrytera av båda könen till alla positioner i företaget.
– Behovet av en utvecklad linje arbetskläder för kvinnor är stort och vi välkomnar Blåkläders satsning, säger Maria Hernroth, koncernansvarig Jämställdhet och Mångfald på Peab.

Bredare kollektion
Blåkläders drivkraft ligger i utmaningen att utveckla produkter, som gör yrkesarbetarens vardag säkrare, enklare och bekvämare. Satsningen på dam innebär flera steg, där ett av målen är att kunna erbjuda en bredare kollektion med bättre passform.

– Många kvinnor upplever yrkeskläder som stora och bylsiga. Här behöver vi få dem smidigare och lättare utan att ta bort viktiga certifieringar, som är ett krav för att slutkunden ska kunna arbeta i dem.
– Detta är en problematik på t ex varselkläder. En stor utmaning blir alltså att hitta nya, kreativa lösningar, förklarar Rose-Marie Näsström, produktutvecklare på Blåkläder.

En viktig del i Blåkläders satsning är att rekrytera en testpanel, som kan utvärdera Blåkläders damsortiment. Därför har man skapat en rekryteringskampanj, som syftar till att hitta kvinnliga testpiloter som dagligen spenderar tid i sina arbetskläder. Allt för att nå hela vägen fram när det gäller passform, kvalitet och funktion.

 

SM716-Kvinnorna-intar-Blåkläder-1200x482_press_highres

Foto; Blåkläder

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman