Gör inte som vi alltid gjort

Publicerad
2016-11-22
Skribent
Redaktionen

I dessa tider när utvecklingen går så fort, funderar jag ofta på hur skall vår bransch hinna med?

Mediamarknaden förändras, precis som resten av världen, vilket gör att alla vi, som arbetar med media, i vårt fall produktmedia, också måste hänga med.

Branschen har en fantastisk potential, att vara ett starkt media i framtiden, flera
undersökningar visar detta. Men då måste vi anpassa oss till framtiden, om vi ska vara med i framtiden går det inte att göra samma saker, som man gjorde igår eller för tre år sedan eller tio år och säga att; så har vi alltid gjort. Sorry, det håller inte om man vill vara med i framtiden, om tre år eller tio år.

Undersökningen; The Power of Produktmedia, visar tydligt styrkan i profilprodukter. Den visar dock inte hur vi ska sälja profilprodukter, däremot är den ett utmärkt redskap i införsäljningen till slutkund. Använd den.

Våga besöka slutkund utan prover, katalog etc, prata media. Vi måste visa respekt för kundens marknadsplan och visa att vi vill vara en del av den.

Jag har gått igenom IPSOS Neuro Science-undersökning, där man har mätt hjärnans
aktivitet på 200 människor i åldrarna 18-65 år och hur de reagerar på olika reklambudskap. Framför allt är det digital reklam som skapar mest känslor; dock mest negativa, eftersom det poppar upp i telefon, dator, platta etc, när vi läser eller gör något annat. De positiva signalerna i hjärnan kommer när man hittar knappen, för att trycka bort budskapet.

Däremot när man låter mottagaren av budskapet få fysisk reklam först, så blir reaktionen på det digitala budskapet igenkännande istället för negativ. Fysiskt i form av ett DR-blad, visitkort, penna, mugg, väska eller liknande. Det händer framför allt i åldrarna 18-30 år. Det är ju de som är framtiden.

Om nu framtidens reklammedia, digitalreklam, blir effektivare och starkare av att föregås av ett fysiskt media, så ligger framtiden framför oss, Men då måste vi lära oss att förhålla oss till digitalt media. Alltså inte göra som vi alltid gjort.

Börja omställningsarbetet nu. Jag besökte i augusti en intressant mässa i Mannheim i Tyskland. Mässan var som vanligt, leverantörer som ställer ut och återförsäljare som besöker, inget konstigt i det. Fast hela mässan byggde på att man skulle prata business, alltså skulle inte leverantörerna ha en massa produkter i sin monter och visa att man har ytterligare en grön nyans på sin produkt.

När det gäller mässor i framtiden måste både besökare och utställare få göra sin röst hörd och kunna påverka mässans utveckling, om bara en part ensidigt agerar kommer branschen inte att utvecklas på ett positivt sätt och just nu när framtiden ligger framför och väntar kan vi inte köra fast i vissa grupperingars tyckande.

Kjell Harbom

Kjell Harbom
VD SBPR
Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar