Ekonomi

Publicerad
2016-09-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Arbetskraftskostnaderna
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 123,0 för arbetare och 123,7 för tjänstemän. Sedan juni 2015 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,5% för arbetare och 2,7% för tjänstemän.

Arbetslösheten
Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,9% av arbetskraften i juli, jämfört med 3,8% föregående månad. I juli 2015 var arbetslösheten 4,3%.

Antalet fast anställda
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 961 000 i augusti. Antalet arbetslösa uppgick till 350 000 och andelen arbetslösa var 6,6%. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden och på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 7,0%.

BNP steg
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,5% andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Uppgången leddes av inhemsk efterfrågan och framförallt fasta bruttoinvesteringar och offentlig konsumtion. Utrikeshandeln höll tillbaka BNP-tillväxten, eftersom exporten utvecklades svagare än importen. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2015 steg BNP med 3,4 procent.

Flerbostadshus ökar
Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det är en ökning med 44% jämfört med samma period 2015, då 23 620 lägenheter började byggas.