Business Sweden och Exportchefsindex maj 2016

Publicerad
2016-09-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI), som tar temperaturen på svenska exportföretag fortsatte att öka det andra kvartalet till 58,8 från 56,9 det första kvartalet. Det är det högsta utfallet sedan tredje kvartalet 2014.

EMI prognosen (index för de framåtblickande frågorna) ökade med 6,5 enheter till 65. Nulägesindex föll emellertid med 2,7 enheter till 52,6. Storföretagen stod för uppgången i EMI.

Den stora förändringen jämfört med förra mätningen är att små och medelstora företag är mer positiva i sin bedömning, undantaget exportorderstockarna. Allt fler exportföretag förväntar sig ökad marknadsefterfrågan, främst från Västeuropa, men även från Nordamerika som ökade kraftigt andra kvartalet.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter intervjuat exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har huvudsakligen gjorts i maj, vilket innebär att resultatet är rykande färskt. Det är första gången som Business Swedens nytillträdda chefsekonom, Lena Sellgren, presentade Exportchefsindex.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman