Mer i lönekuvertet

Publicerad
2016-08-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Det blir 2,0% mer i lön under perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017 för alla anställda inom grafiska branschen. Det blev utfallet när Grafiska Företagen förhandlat klart med arbetstagarnas parter. Dessutom läggs 0,2% av lönesumman undan för avsättning till deltidspension.

– Vi är besvikna, att vi inte kunde få till stånd en längre avtalsperiod och nivån är för hög, men med tanke på omständigheterna vill vi inte utsätta medlemsföretagen för en konfliktrisk, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen.
– I övrigt har vi haft konstruktiva förhandlingar och fått in en rad förbättringar i de allmänna villkoren.