Förbättra styrelsearbetet i ditt företag

Publicerad
2016-06-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Många företag går idag miste om den expertis, de kan få tillgång till genom att ha en aktiv styrelse. Boken; Styrelsearbete i ägarledda företag, behandlar allt från nyttan med en styrelse till konkreta exempel på ett framgångsrikt styrelsearbete.

Boken är skriven för de som är ägare, styrelseledamot eller VD i ett ägarlett företag, och bygger till största delen på erfarenheter och inte på teori.

– Vår ambition har varit att skriva en praktisk och inspirerande handbok, som täcker alla aspekter som leder till ett aktivt och professionellt styrelsearbete, säger Satish Sen, en av författarna.

Den andra, omarbetade upplagan, innehåller två nya kapitel; Ägarstyrning och Fördjupning. Dessutom har det tillkommit case och intervjuer med exempelvis grundare och VD:ar. Detta för att skapa ett ännu tydligare samband mellan teori och praktik

– Sedan den första upplagan kom ut har vi följt upp företag, som arbetat med hjälp av de verktyg som boken innehåller.
– Vi kan konstatera att dessa ofta är startskottet för styrelsen att komma igång. Ett aktivt styrelsearbete gör verkligen skillnad, säger Satish Sen.

Styrelsearbete i ägarledda företag fokuserar på de speciella förutsättningar, som gäller för styrelsens arbete i de företag, där ägarna själva arbetar i den dagliga verksamheten. Boken kan dock användas av alla som är nyfikna på att starta eller förbättra ett styrelsearbete.
Boken har skrivits av Ove Liljedahl, Roland Dansell, Satish Sen och Lars-Henrik Andersson. Författarna har alla praktisk erfarenhet av styrelsearbete i ägarledda företag och undervisar även inom området. Styrelsearbete i ägarledda företag ges ut på Sanoma Utbildning.

Sanoma författare styrelsebok