EKONOMI

Publicerad
2016-04-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Taxeringsvärdet ökade

Taxeringsvärdet för småhus steg med 3% i riket 2015 jämfört med året innan.

Tjänstepriserna oförändrade

Tjänsteprisindex var oförändrat från tredje till fjärde kvartalet 2015. Även föregående kvartal var Tjänsteprisindex oförändrat på kvartalstakt. Sedan fjärde kvartalet 2014 har tjänsteprisindex stigit med 0,7%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 1,0%.

Taxeringsvärdet ökade

Taxeringsvärdet för småhus steg med 3% i riket 2015 jämfört med året innan.

Stigande småhuspriser

Småhuspriserna steg med 3% under tremånadersperioden november 2015 – januari 2016, jämfört med den föregående perioden augusti – oktober 2015. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 12%.

Antalet sysselsatta ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 791 000 i januari 2016. Det är en ökning med 74 000 jämfört med januari 2015, varav 47 000 kvinnor.
Antalet arbetslösa minskade med 42 000 och uppgick till 388 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 7,5%.
Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 146,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0%.

ekonomi