Det är företagen som skapar välfärden

Publicerad
2016-02-04
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ledare

Det nya året började ungefär som det gamla året slutade; med politisk turbulens och allehanda skandaler. Nu senast var det fackförbundet Kommunal som fick gömma sig bakom skämskudden. Man får hoppas, att den politiska sfären tar sig samman och gör skäl för benämningen; förtroendevald.

Kanske är det också tid att försynt påpeka, att det inte är politikerna som skapar den svenska välfärden. Det är företagen som skapar välfärden och de svenska företagen är över lag välskötta och drivs på ett skickligt sätt av skickliga och professionella företagare; det gäller både multinationella företag och alla små företag, som svarar för merparten av sysselsättningen i landet.

Under 2014 ökade företagen sitt totala förädlingsvärde med 7% till hela 2 200 miljarder kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 6,9% och nettomarginalen var hela 10%, vilket i bägge fallen är en klar ökning.
Tittar vi på industrisektorn ökade man där sitt bidrag på BNP med 6% och det var framför allt fordonsindustrin och byggbranschen som bidrog till detta. Tjänstesektorn var inte mycket sämre och ökade sitt förädlingsvärde med 8%.

Det är inte alltid som det framkommer i nyhetsbruset, att vi faktiskt har ett näringsliv som sköter sig väldigt bra och som skapar förutsättningar för både nationell framgång och välfärd. Frågan är sedan hur stor del av detta som ska tillskrivas våra politiker eller om näringslivet faktiskt klarar sig bra på egen hand. Självskrivet finns det en slags balans mellan politiska beslut och företagens förutsättningar att verka på ett sunt och lönsamt sätt. Fast äras den som äras bör och då finns det all anledning att hylla de svenska företag; stora som små, och alla de som i olika positioner arbetar med att skapa ordning och reda, lönsamhet och utveckling i det stora likväl som i det lilla.

Vi har Fars dag och Mors dag, vi har Tulpanens dag och Kanelbullens dag; kanske är det på tiden att vi inrättar en Företagens dag, för att gemensamt fira det som ändå betyder så mycket för oss alla.

Sedan ska vi väl inte blunda för det faktum att det också kan finnas smolk i bägaren även bland företagen. Som exempelvis vissa tryckerier som rekvirerade ut momspengar från Skatteverket och stoppade dem i egen ficka, istället för att betala tillbaka till sina kunder som ursprungligen betalt för mycket moms till tryckerierna. Ett sådant agerande är inte bara skandalöst, utan rent kriminellt och borde rimligen leda till något slags åtal för bedrägeri eller trolöshet mot huvudman. Nu har i alla fall Högsta Domstolen slagit fast att tryckerierna är skyldiga att betala tillbaka momspengarna till sina kunder; något som borde vara en självklarhet.
Fast många tryckerier tog en rövare, nobbade kunderna och lät momspengarna förgylla resultaträkningen och nu får man bita i det sura äpplet och ta konsekvenserna.

Samtidigt finns det flera tryckerier, som verkligen skött sig och sett till att de kunder som betalt för mycket en gång i tiden också fick tillbaka sina momspengar, som sedan Skatteverket i sin tur krävt dem på.

Det finns i alla fall några lyckliga slut på den sagan och heder till de företagen. För det är bland sådana företag som ekonomisk hälsa och finansiella muskler växer och frodas.

IMG_4691

Lars Knapasjö
chefred/ansvarig utgivare