Överenskommelse med CopySwede

Publicerad
2015-12-14
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

 

På senvåren 2015 nådde CopySwede och SBPR fram till en överenskommelse om lättnader i rapporteringen till CopySwede, gällande försäljning av USB-minnen.
Principöverenskommelsen är att återförsäljare inte behöver rapportera alls och att leverantör/Importör bara behöver redovisa en gång per kvartal mot tidigare en gång per månad. Givetvis måste återförsäljare, som själv agerar importör, redovisa dessa USB-minnen till CopySwede.

Sedan dess har juristerna fått arbeta fram den slutliga texten i överenskommelsen och att få in detta i regelverket. Nedan kan ni läsa informationsbrevet från CopySwede till registrerade importörer av USB-minnen. Detta ska ha gått ut till dessa under mitten av augusti;

Importörer av USB-minnen inom profilbranschen – lättnader gällande
registrering av återförsäljare.

 

Ni är registrerad som importör hos Copyswede och är verksam inom profilbranschen. Det innebär, att ni säljer produkter som är undantagna från privatkopieringsersättningen och att ni därmed lämnar en förenklad redovisning. Denna redovisning avser försäljning till registrerade återförsäljare och/eller professionella användare alternativt att ni inte har sålt några produkter alls.

Efter samråd med profilbranschens branschorganisation, SBPR, underlättar vi från och med den 1 oktober 2015 för profilbranschens importörer genom att ta bort kravet på registrering av återförsäljare. Det innebär att ni kan sälja produkter till återförsäljare utan att redovisa ersättning oavsett om återförsäljaren finns registrerad hos Copyswede eller inte.

För att omfattas av lättnaden behöver ni först träffa ett nytt avtal med Copyswede. Avtalet skickas ut i början av september och ersätter det avtal ni tidigare träffade i samband med att ni registrerade er hos Copyswede.

I avtalet förtydligas under vilka förutsättningar man får sälja ersättningspliktiga produkter, utan att betala privatkopieringsersättning. Det kommer vidare uppställas samma krav vid försäljning till återförsäljare som i dag gäller vid försäljning till professionella användare. För att få tillämpa lättnaden förutsätts att Copyswede har fått ett undertecknat avtal i retur och avser alltså ej försäljning före den 1 oktober.

pastedGraphic

Kjell Harbom
VD SBPR

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman