Sortimentet av Ecolabel-kartong växer

Publicerad
2015-10-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Stora Enso utökar sitt sortiment av EU Ecolabelcertifierad kartong för grafiska slutprodukter. Utöver Ensocoat, Chromocard, Performa White, Performa Bright och Performa Cream har nu även Ensocoat 2S, Aurocard och Performa Alto certifierats.

Miljömärkningen EU Ecolabel bekräftar, att kartongerna uppfyller Europeiska kommissionens ekologiska kriterier för kopieringspapper och grafiskt papper. Det gäller alltså grafiska slutprodukter, inte förpackningar. EU Ecolabel ställer krav på användning av certifierad fiber i kartongproduktionen, begränsning av farliga ämnen,
utsläpp och energiförbrukning samt system för avfallshantering.

– Ett växande antal av våra kunder inom grafisk kartong vill ha kartonger med EU Ecolabel och vi utökar därför kartongsortimentet, för att uppfylla våra kunders olika krav och preferenser.
– Vi var det första företaget i världen, som erbjöd kartongprodukter med EU Ecolabel och nu presenterar vi en ännu starkare produktportfölj för våra kunder att välja från.

– Det kommer att få gynna våra varumärken i konkurrensen på den tuffa marknaden för grafisk kartong, säger Eva Lundqvist på Stora Enso.