Att samverka är nyckeln till framgång

Publicerad
2015-10-20
Skribent
Redaktionen

Det har aldrig varit så tydligt som nu, att man behöver varandra, för att stärka sig, öka volymer, ta marknadsandelar och växa. När jag började på Gosh för ca 5 år sedan var kedjebildningar i vår bransch ganska nytt inom profil. Det var inte många etablerade kedjor på den tiden och det märktes tydligt att det inte riktigt fanns kunskap om varför man skulle vara en del av en kedja.
Det fanns även tydliga motsättningar att samverka under ett gemensamt paraply och oro att bli centralt styrd och då inte få driva sin verksamhet som man ville.

På yrkesklädsidan, som vi också verkar inom, har olika kedjebildningar funnits ett tag, dock med centralägda butiker. Fast då vi var unika med vårt affärskoncept med fria företagare som anslutna medlemmar fanns det tydliga utmaningar att verkligen få ut vårt budskap och vår slagkraftighet till en början.

Mycket har hänt under de senaste 5 åren, när det gäller kedjebildningar och grupperingar, inte bara i den bransch vi är verksamma inom, men även generellt sett. Alla typer av kedjebildningar växer, vilket också gjort att kunskapen och kännedomen kring konstellationen som sådan inte känns så främmande längre för många företagare och tänket; laget går före jaget, blir ett alltmer vanligt tänk.

Det blir lättare att växa när man är en del av något större. En viktig del, när man samverkar i en större konstellation, är att den fria företagaren inte behöver stå för alla kostnader själv. Man drar även nytta av stordriftsfördelarna i form av större volymer, som påverkar det enskilda företagets förutsättningar på ett sätt som inte går att jämföra med att stå på helt egna ben.

Vi tror ju även mycket på att behålla entreprenörskapet i en kedja, där det finns ett driv; hjärta och själ och det där lilla extra, där ägaren är experten på den lokala orten. Kedjans centrala enheter jobbar med planering, strukturering och förhandling, som hjälper den anslutna företagaren att fokusera mindre på sk backoffice och mer på sälj.
Det bidrar till konkurrenskraftiga avtal och stark marknadsföring, som i sin tur bidrar till ökad lönsamhet. Detta är i regel det som erbjuds, när man ingår i en frivilliga fackkedja, som vi representerar, men även franchise-konceptet generellt sett samt andra kedjekonstellationer. Sen har ju alla kedjor sina USP:ar (Unique Selling Points), som gör att man som företagare kan välja den kedja som passar just sitt företag.

Vårt koncept har växt sig starkare i takt med att vi blivit mer erfarna och att konkurrensen blivit hårdare för den mindre företagaren. Även hårdare konkurrens på kedjenivå, vilket är positivt då det ökar kännedomen kring kedjekonstellationen som sådan. Idag, jämfört med för bara några år sedan, resonerar man allt mer kring vilken kedja/gruppering som passar sin verksamhet snarare än om man ska tillhöra något större eller inte. Detta är en positiv utveckling för branschen vi verkar inom, då det medför en mer tydlig struktur, som kommer att lyfta oss alla i slutändan.

Ensam kan vara stark men tillsammans är man ännu starkare.

SM615 Gästkrönika Caroline Rosado cr_4

Caroline Rosado
VD Gosh