Barometern steg i juli

Publicerad
2015-08-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Barometerindikatorn steg till 102,7 i juli från 101,6 i juni. Det är tredje månaden i rad, som indikatorn överstiger det historiska genomsnittet och därmed pekar på en något starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Alla sektorer i näringslivet, med undantag för detaljhandeln, bidrar till uppgången. Hushållens förtroende för ekonomin har däremot dämpats ytterligare i juli.