Antalet arbetslösa ungdomar minskade

Publicerad
2015-08-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i juni 2015 till 4 903 000. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 37 000 till 456 000 jämfört med juni 2014 och det relativa arbetslöshetstalet med 0,7 procentenheter till 8,5%.
Antalet arbetade timmar uppgick till 157,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,6%.