Kunderna fortsätter att investera

Publicerad
2015-06-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Visutech kan uppvisa en fortsatt ökad lönsamhet och ännu fler investeringar i HP Indigo under hösten 2014.

– Vårt försäljningsresultat för senaste året per siste juni uppgick till 224 miljoner kronor (202 miljoner), vilket indikerar på en ökad förståelse för breda och effektiva produktionslösningar med både tryck och efterbehandling i fokus, menar Johan Lidström, Visutech.

Tillväxten för digital offset har under hösten visat sig vara stark och investeringarna fortsätter speciellt gällande integreringar. Nu ser man även tydliga tendenser som visar att företag med kommersiell produktion vill öka sin produktivitet med hjälp av nya digitala investeringar.

– Inte minst kan vi se att allt fler tar ett helhetsgrepp med koncentration på produktion, flöden och effektiv efterbehandling som gynnar slutkunden. Ett exempel är två av branschens större aktörer, Ineko och Exaktaprinting, som nu väljer att vidare investera i nya HP Indigo 7800 med automatiserad efterbehandling från C.P. Bourg, berättar Johan Lidström vidare.

Ineko Stockholm, befintlig HP Indigo‐användare, har valt att utöka sin maskinpark och därmed dubbla sin kapacitet med senaste Serie‐3 pressen HP Indigo 7800. Utöver tryck på standardsubstrat, kommer denna press även att trycka på plast och vinyl. Detta har Ineko tidigare hanterat med traditionell offset.

Tillsammans med Ineko Göteborg har man idag tre HP Indigo‐pressar i koncernen.
Ineko, som ofta visat prov på att de ligger i teknikens framkant, har nu även valt att satsa med nyinvesteringar även inom efterbehandling.
Hos Ineko i Göteborg installerades i december både limbindare med full automatik, så väl som flöden och en ny bookletmaker (häft, fals och 3‐kniv) för både in‐ och
offlineproduktion. Båda dessa utrustningar från C.P. Bourg frigör tid och höjer kapaciteten avsevärt.

Exaktaprinting har investerat i ytterligare en Serie‐3 press; en HP Indigo 7800 samt en bookletmaker från C.P. Bourg. I Malmö har nu företaget två HP Indigo 7800 och totalt i koncernen finns nu fyra HP Indigopressar. Detta i och med de maskiner som finns hos AM Tryck och förvärvet av Sjuhäradsbygdens Tryckeri.

Även norska företaget Zoom, väljer att satsa på kommersiellt tryck med HP Indigo.
Tidigare under hösten 2014 har satsningar inom industrin gjorts av Nordvalls Etikett i Sjöbo, Skipnes Etikett i Trondheim, Scanket i Birkerød och Etiflex i Them, båda i Danmark