Det är inte guld allt som glimmar

Publicerad
2015-06-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ledare

I förra numret skrev jag om behovet av innovationer och föryngring i näringslivet i allmänhet, men kanske inom Print, Profil och Promotion i synnerhet. Responsen på de raderna har varit positiv, till och med uppmuntrande.

Vår tidningskollega Du&Co, som ges ut av PostNord, har ett mycket brett och förnämligt innehåll. Här kryllar det av goda exempel och råd, när det gäller kommunikation och logistik, entreprenörskap och företagande. I det senaste numret (#1-2015) hittade jag en artikel om John Mullins, som är professor vid London Business School. Rubriken löd; Riskabelt med riskkapital.

Han menar, att en entreprenör som kommer på en bra affärsidé, lätt blir stressad av att få in mer kapital i företaget, för att hans unika idé ska kunna utvecklas och exploateras. Chanserna att bli framgångsrikt minskar om riskkapital skjuts till i företagets första stadier.
Riskkapitalet tenderar att sätta tvångströja på entreprenören och gör att han blir allt för försiktig, inte längre litar på sin intuition och kanske till och med blir lat och slarvig.

John Mullins menar, att företag som når framgång, istället använder sig av exempelvis kundfinansiering under uppstartsfasen. Riskkapital kan komma att bli aktuellt i ett senare skede och då för att växa och expandera på marknaden.

Jag tycker det är tänkvärda ord och gillar inte den yra som kommit att råda om riskkapital, som företagandets universallösning, för så är det inte. Ska vi sedan titta på de sk affärsänglarna, så blir jag riktigt moloken. Vad är det för änglalikt med att köpa in sig i ett startupp-företag med en miljon kronor och kräva att få en exit efter tre år på tre miljoner kronor.
Ett sådant förfarande är inget annat än ocker och mot ocker och bedrägeri finns det ett förbud i Brottsbalken (1962:700), 9 kap Om bedrägeri och annan oredlighet.

Ett företag, som verkar ha följt John Mullins råd, är Gelato Group. Det var Henrik Müller-Hansen, som år 2007, startade företaget efter det att han sett en uppgift om att tryckkapaciteten i enbart Sverige kunde tillgodose hela Västeuropas efterfrågan. Kort och gott går Gelato Groups koncept ut på att digitalt, genom bl a en app, knyta ihop trycksakskunder med närliggande tryckerier. Den största kundgruppen utgörs av privatpersoner, som vill ha inbjudnings- och högtidskort; en grupp som är kraftigt växande.

Gelato Group finns idag i Europa, Kanada och Australien samt lanserar sig i år i USA och på sikt även i Kina och Indien. 2014 var omsättningen 200 miljoner kronor och i år är prognosen det dubbla; 400 miljoner kronor.

Gelato Group har tagit in riskkapital, men först när man var i en växande, expansiv fas. Den här framgångssagan skulle kunna bli verklighet för så många andra kreativa småföretag med smarta idéer … bara inte tidigt riskkapital och snikna affärsänglar tar livet av dem först.

Draknästet var på sin tid en bra TV-underhållning, men i den vanliga entreprenörens vardag har man inte tid med sådant; då är det verkligheten; innovation, koncentration och transpiration som gäller. Eller kanske det handlar om blod, svett och tårar … inga änglar här så långt ögat kan se.

IMG_4691

Lars Knapasjö
chefred/ansvarig utgivare