Att växa i rätt takt

Publicerad
2015-04-08
Skribent
Redaktionen

Det är alltid lyxigt att vara i en bransch som växer. Visst har det varit besvärligt
att flytta stora delar av sign-branschen från screen till allt bättre inkjetmaskiner. Men kunderna har funnits kvar och till och med utökat sina beställningar när helt nya produkter blivit möjliga att framställa. Så företagen har vågat satsa på teknik.

Bland tryckerierna har det sett delvis annorlunda ut. Även där har vi sett en övergång, från offset till mer och mer digitaltryck. Men parallellt har det skett en utveckling över till digital marknadsföring, så mängden trycksaker har krympt för varje år. Det har gjort att få vågat investera och de som investerat har krävt en snabb avkastning.

Det är givetvis stor skillnad på om man som sign-företag kan räkna med tre till fem års avskrivning eller om man som tryckeri måste kunna räkna hem på ett eller två år för att våga investera.
Ännu tuffare är det för de stora tidningsföretagen. De ska avgöra om de vågar köpa en ny tidningspress, som sedan måste skrivas av på tio eller femton år och förväntas köra i närmre 30 år. Tidningspressarna har till och med elektroniken liggande separat, så att man efter några år ska kunna uppdatera hela maskinen mjukvarumässigt, medan mekaniken är kvar. Men det kräver givetvis att det i framtiden finns kunder som efterfrågar papperstidningar.

Friliggande elektronik är något vi också ser i de riktigt stora arbetsmaskinerna för storformats inkjet. Elektroniken ligger för sig, så att de stora dyra borden och huvudena kan uppgraderas utan att hela maskinen behöver bytas ut. Sign-företagen kan också vara rimligt säkra på att kundunderlaget finns kvar även om 20 år, när den här maskinen kanske slutligen skrotas. Det låter som en lång tid, men i verkligheten går den ganska fort och utan att så jättemycket hinner hända.
Bara man kan uppdatera mjukvara och ha chansen att byta till nya och snabbare
inkjethuvuden, så kan säkerligen tekniken för att mata och fixera material hålla desto längre.

Ett område där sign-sidan kan lära sig mycket av print, är inom arbetsflöden. De flesta sign-företagen är fortfarande ganska ineffektiva. Det gäller hela vägen från kalkylering till färdig leverans. Det finns i dag riktigt bra system som automatiskt tar fram priser på färdiga produkter, som visas på webben. Sedan levereras arbetsorder på skärm, så att arbetsledning kan göras av personal som även deltar i produktionen.

Särskilt intressant är lösningar där varje medarbetare har ett antal streckkoder på väggen. Först scannas orderns streckkod och sedan exempelvis det material som används, stopptid i väntan på kundgodkännande, stopptid för tekniska problem eller den tid det faktiskt tagit att producera.
Ett bra system för arbetsflöde är guld värt. Jag får fram objektiva siffror som visar hur lång tid olika moment tar. Jag får statistik som visar hur stor beläggning jag faktiskt har på olika delmoment. Och jag får en ordentlig bild av hur stor del av den enskilde medarbetarens arbetsdag som kan debiteras på kund – inte bara en enstaka dag, utan månads- och årsvis.

Har jag ordning på mina arbetsflöden och förmånen att verka i sign-branschen med sin årliga tillväxt (även om den är liten), så finns goda förutsättningar att arbeta strategiskt mot ett större och starkare företag.

Lycka till med det.

SM215 Peter Ollén Gästkrönika Att växa i rätt takt DSC_0017

Peter Ollén
Chefredaktör, AGI