Visst är jorden rund, eller …

Publicerad
2014-11-10
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ledare

Många tecken pekar på att konjunkturen börjar böja av uppåt, men inte i den takt som vi kanske skulle ha önskat. Fast samtidigt är den ekonomiska utvecklingen inte homogen, har nog aldrig varit det och borde inte heller vara det. I ett globalt perspektiv är det en fördel om det går bra för vissa branschen, när det går sämre för andra. Totalt sett vinner vi på gungorna, det vi förlorar på karusellerna.

En sådan iakttagelse gör Kiian Digitals marknadschef, Roland Bieman, i en intervju i det här numret av Screen&Marknaden. Där konstaterar han att det skett en påtaglig förflyttning av textiltryck från länder, som kan erbjuda låga produktionskostnader, tillbaka till västvärlden. Den här omlokaliseringen, menar han, är en följd av dels nya krav på miljöhänsyn avseenden både material, energi, transporter, kemiska ämnen i produktionen mm, dels på att den tekniska utvecklingen av digitalt textiltryck numera ger helt andra förutsättningar för kostnadseffektiv produktion i mindre upplagor.

Den tekniska utvecklingen i sin tur har styrts av att marknaden efterfrågar ett större urval och en större produktdifferentiering. Samtidigt som handeln och återförsäljare vill slippa binda för mycket kapital i lagervaror.

Vi ska också veta att den här utvecklingen pågår även i andra branscher. För en tid sedan skrev vi om en napptillverkare, som flyttat hem sin produktion från Sydostasien tack vare en maskin som automatiserade produktionen av nappar på ett sätt, som uppfyllde alla kvalitets- och kostnadskrav.

Andra iakttagelser som vi kan göra, är att Internet och den ökade globaliseringen gör att allt fler tillverkare vänder sig direkt till slutkund. Precis som lokala företag plötsligt kan presentera sig på en marknad som saknar territoriella gränser. Ett sådant företag är Immenco GotlandsGrossisten AB, som med sin hemsida; kasse.nu fått en kundkrets för sitt förpackningssortiment som expandera rejält utanför den egna ön.

Internet påverkar oss rejält, ger oss nya möjligheter och rubbar våra cirklar. Idag är det drygt 70% av svenska folket som handlar på nätet. Samtidigt är det mindre än 3% av svenska folket som är medlemmar i ett politiskt parti och jag är övertygad om att de digitala teknikerna kommer att tvinga fram förändringar också i vår samhällsutveckling och demokratiska konstitution. Frågan är bara på vilket sätt och i vilken takt.

Det är nog klokt att inte ta något för givet. En gång var de flesta människor övertygade om att jorden var platt, tills Columbus seglats på världshaven visade att vår kära jord var rund som ett klot. Sanningar ska tålas att prövas och det som är rätt idag, kan vara fel imorgon. Fast visst är jorden rund, eller ….

IMG_4691
Lars Knapasjö
chefred/ansvarig utgivare