Arbetskraftskostnaderna ökade

Publicerad
2014-11-14
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 112,9 för arbetare och 116,7 för tjänstemän. Sedan juli 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,8% för arbetare och 3,5% för tjänstemän.