Vår resa har bara börjat

Publicerad
2014-08-08
Skribent
Redaktionen

Den 27 april i år skrev jag ett inlägg på Facebook;
”Igår tog vi New Waves kanske viktigaste beslut någonsin. Vi ska bli ledande och bäst på CSR (Corporate Social Responsibility) inom samtliga områden vi verkar. Det blir mycket jobb, mycket möda, men riktigt kul.
Nu ska vi, förutom att skapa ett så framgångsrikt bolag som möjligt rent ekonomiskt, göra allt vi kan för att förbättra världen. Vi kommer säkert att göra misstag, det blir säkert ett tufft arbete, vi kommer säkert att få kritik, men vi har bestämt oss; vi ska bli bäst på det.”
Det var 279 av mina FB-vänner som gillade inlägget och det var många positiva kommentarer.

Fast det är viktigt att påpeka att beslutet inte handlade om att vi ska engagera oss i CSR-frågor, för det har vi gjort under hela tiden New Wave funnits. Nyheten är att vi har beslutat oss för att försöka bli bäst, vara ledande i CSR-frågor inom alla delar av vår verksamhet. Socialt ansvar liksom miljö- och hållbarhetsfrågor berör oss alla. Vi har nu satt ribban, pekat ut målen och i framtiden är det resultaten som räknas.

Vårt CSR-arbete tar sikte på tre fokusområden, som är samordnande och ömsesidiga för alla våra bolag. Det handlar om Design och Produktutveckling, om Inköp och Produktion samt om Transport och Logistik.
Genom att arbeta med hållbarhet inom ramen för verksamheternas fokusområden, vill vi göra det etiska, sociala och miljömässiga ansvarstagandet till en självklar del av det dagliga arbetet inom New Wave.

CSR är en viktig fråga för oss på New Wave Group. Vi ser handel över gränser som något i grunden positivt, som bidrar till ökad tillväxt i låglöneländer, om företag visar hänsyn till människor och miljö.
Vi arbetar aktivt med att försöka möta de utmaningar, som våra verksamheter ställs inför, både när det gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Genom vårt engagemang i exempelvis BSCI, Fair Labour Association och Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh vill vi påverka och bidra till förbättrade villkor i den globala leverantörskedjan.

Samtidigt som vi inte får blunda för de problem och brister i CSR-hänseende som vi möter. Samtidigt måste vi också bejaka varje liten framgång, varje litet steg i rätt riktning, för jag tror att de små framstegen i vardagen är det som ger styrka och energi i ett kontinuerligt arbete för en bättre värld.

Därför är det viktigt att vi också rapporterar om de framsteg som våra leverantörer gör i olika produktionsländer. Det är dessa resultat och förbättringar som stärker vår övertygelse om att utvecklingen går framåt, om vi fortsätter att arbeta för att brister ska förbättras.

Ett företag kan bara bli framgångsrikt på lång sikt genom att säkerställa att verksamheten är hållbar. Att koppla samman ekonomiskt ansvar med arbetet kring etik och miljö är därför en viktig del i New Wave Groups långsiktighet. Vi kan som globalt företag påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Jag är stolt över den möjligheten. Vi försöker ständigt förbättra och hitta smarta lösningar på utmaningar som vi möter. Men ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt; vår resa har bara börjat.

NWG_TorstenJansson_2011

Torsten Jansson
VD och koncernchef
New Wave Group