Nu har Fespa Sweden ny hemsida

Publicerad
2014-08-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Fespa Sweden Association är branschföreningen för landets specialtryckare. Med specialtryck menas den som yrkesmässigt i sin profession använder antingen screen eller en digital tryckmetod i storformat (>A0) och vars produktion kan säkerställas både kvalitets- och miljömässigt.

Specialtrycket har sina rötter i screentryckets och skyltmakarnas tradition. Det handlar om kreativa lösningar på skiftande material, oftast i litet större och väldigt stora format och i mindre upplagor. Med den tekniska utvecklingen har valet av tryckmetod allt mer förlorat i betydelse och det är i stället applikationen i sig; helhetslösningen och förmågan att föra kundens förväntningar ett steg längre, som är utmärkande för en specialtryckare.
Historiskt har föreningen sin grund i screentryckstekniken. Vi känner därför ett speciellt ansvar för att slå vakt om och sprida kunskap om den tryckmetodens unika möjligheter.
Fespa Sweden, som är en av de sju grundarna av FESPA.com, har nu fått en ny hemsida och en ny webbadress; www.fespa.se meddelar dess ordförande Johan Soovéer, som man kan nå på (08-442 75 57 eller 070-717 08 49) om man vill veta mer om Fespa Sweden.

SM414 FESPA-SWEDEN

Källa; www.fespa.se

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman