AGI övertar utgivningen av Cap & Design

Publicerad
2014-08-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

 

Den 1 juli 2014 tog AGI Publishing House över utgivningen av Cap & Design från IDG.
Tidningarna AGI och Cap & Design följdes tätt åt i början. Cap & Design beskrev formgivningen och AGI den grafiska produktionen. När formgivningen sedan breddades med många nya medier, växte tidningarna ifrån varandra.

– De ska fortsätta att utvecklas var för sig, säger AGIs publisher Peter Ollén. Medan AGI har sitt fokus på tryckta medier, så ska Cap & Design beskriva formgivningen till alla medier.

– Vi ska vara väldigt rädda om det förtroende som Cap & Design har hos sina läsare. Därför ska vi inte ta bort någonting.
– Däremot vill vi gärna sprida AGIs kunnande kring medieteknik, så att Cap & Design även kan handla om teknik- och materialval för tryck, storformat och digital signage.
– Vi vill också tillföra AGIs kunskap om produktion av direktreklam i tryckt och digital form.

– På samma sätt hoppas vi att Cap & Designs redaktionella kunskap kan komma AGIs läsare mer till del med gemensamma temanummer, seminarier och awards. Helt klart kommer samarbetet också att styrka oss i planeringen av Sign & Print mässan, som hålls i Kista i februari 2015.

– Från 2015 kommer vi att utöka antalet utgåvor av Cap & Design med 33%. Redan i år kommer vi dock att utöka antalet sidor. Antalet grafiska formgivare är i dag fler än någonsin, så det finns all anledning att satsa inom det här området, säger Peter Ollén.

– Vi är glada över den här affären. Det var viktigt för oss att hitta en ägare som långsiktigt vill satsa på tidningen. Med AGI som ny hemmahamn är detta garanterat.
– IDG kommer fortsatt att driva eventet Inhousedagen och närmast står Inhousedagen Stockholm i september på agendan, säger Christer Björkin, VD IDG.