NWG ökar personalstyrkan

Publicerad
2014-07-13
Skribent
Redaktionen

New Wave Group AB redovisar en omsättning på 909 mkr för första kvartalet 2014, vilket var 4% högre än motsvarande period föregående år (877 mkr).
Rörelseresultat uppgick till -5,9 mkr, vilket är sämre än föregående år då resultatet uppgick till 16,1 mkr. Resultat efter skatt uppgick till -11,3 mkr (0,1mkr).

Soliditeten förbättrades med 5,4 procentenheter och uppgick till 51,4% (46,0%), medan nettoskuldsättningsgrad minskade med 16,6 procentenheter och uppgick till 56,8% (73,4%).

– 2014 började något bättre än vad vi väntat oss i såväl försäljning som resultat. En tillväxt på 4% trots fortsatt varubrist är helt ok, men vi ska komma ihåg att vi också hade en positiv kalendereffekt i år på grund av den senare påsken, säger Torsten Jansson, VD och koncernchef för New Wave Group i en kommentar.

Resultatutvecklingen trodde man på NWG skulle vara något sämre, men tack vare lägre kostnader blev utfallet något bättre än förväntat.

– Vi ökar nu återigen antalet anställda och från 1 januari till 31 mars ökade koncernen med 36 personer. Som vi tidigare har berättat, sker merparten av ökningen inom försäljning och det tar mellan 6–12 månader innan dessa är produktiva. Vi kommer att fortsätta med rekryteringen även under de kommande kvartalen.

Även uppbyggnaden av varulagret och lanseringen av nya produkter och kollektioner följer i stort sett plan.

– Vi kommer, som vi tidigare har sagt, att ha viss varubrist även under kvartal två men under tredje kvartalet kommer vi att vara helt i fas. Sammantaget gör detta att vi upprepar vad vi tidigare sagt, nämligen att andra kvartalet blir ett svagt kvartal och från kvartal tre och framåt ska vi ha en god tillväxt med målet att växa med minst 10%, understryker Torsten Jansson.
– Balansräkningen är fortsatt urstark,vilket är skönt för framtida expansion.