Jula stöttar Hungerprojektet

Publicerad
2014-05-09
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

En stor mängd av de kläder som Jula säljer tillverkas i Bangladesh, ett land med utbredd fattigdom och brist på rent vatten.
Att Jula valt att stödja just Hungerprojektet har med deras arbete för att stärka demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor och flickor.

– Hungerprojektets sätt att arbeta, exempelvis med utveckling av lokal entreprenörsanda ligger mig varmt om hjärtat. Totalt skänker vi 250 000 kronor för att stötta Hungerprojektets arbete i fyra bygrupper i nordöstra delen av Bangladesh.
– Vårt åtagande sträcker sig över flera år, säger Karl-Johan Blank, Julas koncernchef och huvudägare.

– Jula har skapats och drivits upp av två superentreprenörer, Lars-Göran Blank och Karl-Johan Blank. Att stötta människor med rätt verktyg för att själva kunna ta sig ur fattigdom är något som ligger väldigt nära våra ägares tankesätt, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

– Vi tycker det är viktigt att utveckla samhället på de platser där Jula verkar. Hungerprojektets verksamhet rimmar väl med vår affärsidé och vision, att erbjuda verktyg för att uppfylla drömmar.
– På samma sätt som Jula riktar sig till entreprenörer så riktar sig Hungerprojektet till människor som av egen kraft vill utvecklas, säger Johan Dahlström, Julas hållbarhetschef.

Mer information om Hungerprojektet finns på hemsidan (www.hungerprojektet.se)