Handelsnettot i februari

Publicerad
2014-05-06
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Varuexporten uppgick under februari till 88,7 miljarder kronor och varuimporten till 83,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,0 miljarder kronor.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman