3d-printar celler från näthinnan

Publicerad
2014-05-26
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Forskare vid Universitetet i Cambridge har lyckats skriva ut celler från näthinnan av mogna celler från centrala nervsystemet. Cellerna, som tagits från råttor, har visat sig överleva och fortsätta växa efter processen att skrivas ut med hjälp av en bläckstråleskrivare.

– Vår studie visar för första gången, att celler som härrör från det mogna centrala nervsystemet, ögat, kan skrivas ut genom att använda en piezoelektrisk bläckstråleskrivare.
– Även om våra resultat är preliminära och mycket mer arbete krävs, är målet fortfarande att utveckla denna teknik för användning i retinala reparationer i framtiden, säger Professor Keith Martin och Dr Barbara Lorber, University of Cambridge.

Cellerna, som testprintats, är ganglionceller, som överför information från ögat till vissa delar av hjärnan samt gliaceller, som ger stöd och skydd för nervceller. Nu börjar arbetet med att utvidga testerna med andra typer av celler i ögat.
Nästa steg är också att utveckla printprocessen, för att kunna göra processen kommersiellt gångbar.

SM314 3d-printar celler från näthinnan

Källa; 3dp.se