Nytt AR-lösningar i media

Publicerad
2014-04-08
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Tillsammans med företag, forskningsinstitutioner, skolor, förlag och arbetsgivarorganisationer inom grafiska branscher har GFF tagit fram rapporten; Kunduppfattningar om Augmented Reality i mediatillämpningar – möjligheter till nya innovativa tjänster.
Rapporten är resultatet av ett samnordiskt projekt runt Augmented Reality (förstärkt verklighet) med utgångspunkt i vilka förutsättningar tekniken har att höja värdet på trycksaker.

Resultaten i rapporten visade att AR ansågs vara nyttigt, intressant och fascinerande. Dessutom har AR en sk wow-faktor och anses ha stora möjligheter för innovation. Förväntningarna på kommande AR-applikationer är höga. Fokusgrupper har intervjuats, marknaden kartlagts och workshops har resulterat i reella och teoretiska pilotförsök.

Rapporten innehåller bl a en nutidsanalys med definitioner och en teoretisk genomgång, AR-tillämpningar för tryckta produkter, en lista med innovativa tjänster och erfarenheter av pilotförsök.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman

SM214 augmented reality
SM214 QR Nytt AR-lösningar i media