Inflationstakten -0,2%

Publicerad
2014-04-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

Inflationstakten var minus 0,2% i februari, vilket är oförändrat från januari. Från januari 2014 till februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4%. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,4%.