Hexis växer på marknaden

Publicerad
2014-04-03
Skribent
Eric Windahl

De flesta av oss känner till att Glasriket ligger i de småländska skogarna och utgörs av ett antal anrika glasbruk i och omkring kommuner som Lessebo och Emmaboda. Det är färre som vet att Stenriket ligger i och kring Göinge i nordöstra Skåne och att här finns den stenart, som många kallar för det svarta guldet.

Det handlar om diabas eller hyperitdiabas, som den egentligen heter, som bildades för ungefär 1 miljard år sedan när het lava trängde upp ur jordens inre och svalnade. Brytningen började i nordöstra Skåne kring 1870-talet. Stenindustrin växte snabbt och fick utvandringen till Amerika att stanna av.

Diabas-stenen är hård. Obearbetad är den mattgrå och skrovlig, men slipad och polerad är den högblank och djupsvart. Diabasytan är hållbar i minst 300 år. Den är därför utmärkt till bl a konstverk, skulpturer, monument, fasader, trappor samt gravvårdar, som är dess huvudsakliga användningsområde.

Nya lokaler ökar möjligheterna
Denna lektion i geologi eller läran om stenar kommer sig av att Hexis AB har skaffat sig nya lokaler i Väla Södra Industriområde i Helsingborg och adressen är förstås; Diabasgatan 12. Inflyttningen ägde rum för snart ett år sedan, den 1 februari 2013 som också var tvåårsdagen för bildandet av Hexis AB.

Lokaliteterna är byggda för att ge optimal flexibilitet på kontoren, bl a genom att använda i huvudsak glasväggar och öppna ytor. All belysning, som i stor utsträckning är inbyggd i tak och väggar, är LED, vilket ger en mycket låg driftskostnad. Alla fönster har enorma ljusinsläpp med sin höjd på 2,6 m från golv till tak, vilket ger fantastiskt ljusa och trevliga arbetsplatser. Golven är av granit och självklart är det golvvärme i hela huset, som ger extremt låga uppvärmningskostnader. Köket är ultramodernt.

Lagerdelen har vitmålade golv med speciallack och portar med både full höjd och full bredd. Tomten omgärdas av ett svart palissadstaket med elgrind som styrs med hjälp av mobiltelefonen. Asfaltsytorna är väl tilltagna för transporter till och från lokalerna.
Ytterbelysning består givetvis också av LED-lampor.

Direkt till slutkund
Hexis AB är ett dotterbolag till HEXIS S.A, som på den svenska marknaden arbetar direkt mot slutkund – utan någon mellanhand. Syftet är att bredda företagets verksamhet och komma närmare kunderna på den svenska marknaden. På de övriga nordiska marknaderna och i Baltikum har man lokala distributörer av Hexis-sortimentet.

Hexis S.A har sitt huvudkontor i Frankrike med dotterbolag i Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och USA samt med distributionsbolag i Belgien, Holland, Schweiz och England. Gruppen exporterar ca 40% av försäljningen till 50 länder världen över och hade 2012 en omsättning på 60 miljoner Euro.

Ingen dagsslända
Den 1 februari 2011 bildades Hexis AB och det första förkortade räkenskapsåret på åtta månader visade på en omsättning på 7,2 miljoner kronor med en förlust på ca 2,5 miljoner kronor.

– Trots att vi omsatte mer än förväntat, så gav uppstarten en kalkylerad förlust som fick många i branschen att förutspå att Hexis bara skulle bli en dagsslända, säger Patrik Martinsson.
– Istället blev det tvärtom; andra räkenskapsåret hade vi en omsättning på ca 23 miljoner kronor och en blygsam, men ändock en vinst på strax över 130 000 kronor.

Före affärsplanen
Idag har Hexis 13 anställda och prognoserna pekar mot en omsättning under det tredje räkenskapsåret på drygt 30 miljoner kronor. Följer man affärsplanen ligger företaget på en nivå man hade kalkylerat med först omkring år 2016.

– Initialt hade vi fokus på ofta återkommande och populära produkter, som på kort tid skulle skapa viktiga marknadsandelar åt oss, berättar Joachim Wallgren, som är försäljningschef.
– Nu är vi tydligt etablerade och fokuserar i allt större utsträckning på att också marknadsföra våra nya produkter och alla nya färger och nyanser. När vi startade hade vi av wrapfolierna endast 30-40 färger, idag kan vi erbjuda mer än 150 olika färger och kulörer och fler är på väg.

Möter kund på mässan
Hösten 2011 blev Hexis en överraskning för både utställare och besökare på Sign Scandinavia på Kistamässan. Många visste inte att Hexis tidigare funnits på den svenska marknaden fast under annan branding. Både som företag och varumärke var Hexis en ny bekantskap för många.

– Somliga trodde att jag och Joachim startat ett eget företag och fått agenturen på Hexis, berättar Patrik Martinsson.
– Sanningen är att vi kort och gott utgör ett svenskt dotterbolag. Sedan har allt gått bättre än planerna och både vi och vårt franska moderbolag är naturligtvis otroligt glada för det.

Sign 2011 blev en succé för Hexis, där man lyckades etablera många och värdefulla kundkontakter. Lite spektakulärt var också att man i montern kunde visa hur man folierar en Ferrari.

– Mässorna är ett viktigt sätt för oss att träffa kunder och få en direkt kontakt med dem, betonar Joachim Wallgren.
– Direktkontakten med kunderna är A och O för Hexis. Det handlar både om marknadsföring, uppföljande kundvård och produktutveckling på basis av kundernas faktiska erfarenheter och idéer.

För Stockholmscentrerat
På Sign 2013 var Hexis mer etablerade och liksom förra gången var deras monter alltid full av besökare. Fast nu hade Ferrarin bytts ut mot en McLaren MP4-12C GT3, som är samma bil som körs av Hexis Racing Team.

– Vi hade fullt i montern, även om jag har förstått att alla utställare inte var lika nöjda med besökarantalet. Efter mässan märkte vi också av en markant ökad försäljning, säger Patrik Martinsson.
– Fast Sign Scandinavia har nu blivit lite väl Sign Stockholm. Aldrig tidigare har det väl varit så få skåningar på en fackmässa som denna. Bättre att lägga den i Jönköping eller alternera som tidigare mellan Stockholm och Göteborg.

Wrapping är störst
Den snabbast växande produktgruppen idag är printmaterial. Samtidigt ökar också skärfolierna kraftigt. Sedan är det wrapping som har den största marknadsandelen och där Hexis är ett väldigt starkt varumärke.

Internationellt har man haft projektsamarbete med biltillverkare i både Italien, Frankrike och Spanien med olika typer av specialeditioner av wrappfolier för bilar. Något som vi troligen kommer att få se mer av i framtiden.

Personlig utbildning
Hexis har en omfattande utbildning i wrapping och foliering. En utbildning som certifierar personen, inte företaget och som förutsätter att individen kontinuerligt håller sin kompetens uppdaterad genom Hexis vidareutbildningsprogram.

Idag har Hexis en grundutbildning med mycket teori som varar i två dagar. Det handlar mycket om varför; när det gäller t ex olika adhesiv eller gjuten folie. Det anses vara en genomtänkt och professionell utbildning och hålls inte bara i Helsingborg, utan även i Stockholm, Göteborg, Skellefteå, Umeå för att nämna några platser.

– Utbildningen är viktig för oss, dels för att den optimerar användningen av våra produkter, dels är den en viktig del av hur vi vill bygga ett nätverk av utomordentligt skickliga folierare som vi kan rekommendera när slutkunden frågar, förklarar Patrik Martinsson.
– Det blir en konkurrensstark win-win-situation.

Ett ess i rockärmen
Till våren kommer Hexis med all sannolikhet att anordna ett stort Öppet Hus; kanske med några mer spektakulära inslag, som inte liknar något annat av vad som förekommit på den svenska marknaden.

– Jag kan väl säga att vi fick lite inspiration på Viscom både i Frankrike och i Tyskland. Man skulle kunna säga att det blir ett spännande inslag, där man förenar nytta med nöje.

Med hänvisning till rätten till meddelarskydd i 1 kapitlet, 1 paragrafen, 3:e stycket i Tryckfrihetsförordningen, som är en svensk grundlag, är redaktionen förhindrad att skriva mer om saken. Dock lovar vi att nogsamt bevaka det aviserade arrangemanget.
För bryter vi mot tryckfriheten riskerar vi fängelsestraff. Förr kunde det säkert leda till straffarbete i något stenbrott, kanske till och med diabasbrytning i nordöstra Skåne.