Arbetade timmar ökade

Publicerad
2014-04-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

I februari 2014 var 4 648 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 51 000. Antalet arbetslösa uppgick till 433 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 154,9 miljoner per vecka, en ökning med 3,3 miljoner.