2014 lovar gott

Publicerad
2014-04-03
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Sifforna i Svensk Industriförenings (Sinf) senaste Underleverantörsbarometer visar, att drygt hälften av de tillfrågade företagen ökat sin omsättning och förväntar fortsatt ökad orderingång.
Den mest glädjande indikationen är tilltron på 2014 och att produktionspersonal är den kategori medarbetare som efterfrågas mest.

– Drygt var fjärde underleverantör planerar att nyanställa. Utsikterna för 2014 är alltså överraskande bra, säger Anders Ekdahl, VD för Sinf.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.
Det resultat som presenterades i februari är barometern för det fjärde kvartalet 2013 med prognoser för det första kvartalet 2014.

Resultatet visade då att 53% av de tillfrågade underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. Senast andelen översteg 50% var andra kvartalet 2011
Hela 51% bedömer att orderingången ökar i kvartal 1 jämfört med det fjärde kvartalet 2013, vilket innebär att det är högsta värdet sedan första kvartalet 2011. Det är 26% som planerar att anställa jämfört med 11% föregående kvartal. 71% kommer att bibehålla personalstyrkan och 3% planerar en minskning.
Den låga andelen personalminskningar är ett tangerat lägsta värde som senaste uppmättes första kvartalet 2011