Franchisetagare är positiva

Franchisetagare är positiva

Publicerad
2014-03-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Enligt nya mätningen Franchisebarometern, som tagits fram av Svenska Franchiseföreningen tillsammans med HUI Research, är framtidstron i franchisebranschen stor. Det positiva resultatet handlar om omsättningsutvecklingen.

Andelen företag som är optimistiska är 54 procentenheter större än andelen negativa. Då mätningen är alldeles ny finns inga jämförelsetal. Siffran indikerar framförallt tron på en positiv omsättningsutveckling de kommande 6 månaderna, både för det egna företaget och för branschen som helhet. När det kommer till utvecklingen av antalet anställda så präglas den inte av lika starka tal även om många är positiva även om den utvecklingen.

– Vi gläds åt den optimism som präglar branschen. Franchising växer och blir en allt viktigare motor för att få i gång småföretagandet och därmed sysselsättningen i Sverige.
– Att bli franchisetagare är den brygga som många behöver för att våga gå från anställd till att starta eget, säger Anders Svensson, VD på Svenska Franchiseföreningen.

Svenska franchisetagares omsättning för 2013 beräknas landa på 215 miljarder kronor, att jämföra med 169 miljarder 2010 och 39 miljarder 2002.