Exporten minskade

Publicerad
2014-03-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

Under 2013 minskade den svenska varuexporten med 7% och varuimporten med 6%. Det fjärde kvartalet utvecklades starkare än de övriga kvartalen för både exporten och importen.