BNP ökade 3,1%

Publicerad
2014-03-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 3,1% fjärde kvartalet 2013 jämförd med motsvarande kvartal 2012. Lagerinvesteringar, hushållens konsumtionsutgifter och offentliga konsumtionsutgifter bidrog mest till BNP-tillväxten.