Arbetskraftskostnaderna ökade

Publicerad
2014-03-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december beräknats till 114,0 för arbetare och 114,8 för tjänstemän. Sedan december 2012 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,1% för arbetare och 2,5% för tjänstemän.