Arbetskraftskostnaderna ökade

Publicerad
2014-03-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober beräknats till 112,1 för arbetare och 114,1 för tjänstemän. Sedan oktober 2012 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3% för arbetare och 2,4% för tjänstemän.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman