Skyltstället tar sikte på en ledande position

Publicerad
2014-01-29
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Reportage

På våren 2010 besökte vi Skyltstället i Borlänge och träffade Sten-Åke Danielsson och hans nya kompanjon Per Holmquist. Då hade Sten-Åkes tidigare kompanjon Leif Jonsson gått i pension några år tidigare och även Sten-Åke hade börjat fundera i liknande termer.
Idag, 3,5 år senare ser det annorlunda ut. Nu är det tre bröder Eriksson; Samuel, Rickard och Pontus, som äger och driver Skyltstället genom sitt företag; Eriksson Business Group AB.

Vi backar bandet till vintern/våren 2011. Det var ungefär då som de tre bröderna Eriksson på allvar började fundera på om de inte skulle göra något gemensamt. Ganska tidigt stod det klart att de skulle vilja ägna sig åt någon form av tillverkningsindustri och sökte över hela landet efter lämpliga objekt. På den tiden fanns Samuel (35 år) i Barcelona, Rickard (26 år) i Stockholm och Pontus (23 år) i Oslo.

reportage resa 20131002 170
Rickard Eriksson, Samuel Eriksson och Pontus Eriksson

Tydliga roller
Trots den geografiska spridningen hade bröderna sitt ursprung i Dalarna, där pappa Håkan Eriksson fortfarande fanns kvar och drev en reklambyrå. Genom den hade han kontakt med Skyltstället och fick på så sätt reda på att Sten-Åke Danielsson börjat fundera på pension. Sönerna fick ett tips och ju mer man synade företaget desto mer intressant blev det.
Efter många om och men, köptes hela bolaget och affären signerades i september 2011. Nu var avsikten inte att bara finnas i Borlänge med omnejd, ambitionerna var mycket större än så.

– Redan från början stod det klart hur vi skulle fördela roller, berättar Samuel Eriksson.
– Min uppgift är att sköta administration, effektivisering och företagets utveckling, medan Rickard fick axla säljansvaret, eftersom han alltid jobbat med just försäljning; senast som storkundsansvarig på en av Stockholms större brädgårdar eller byggcenter.

– Till sist Pontus, som sina unga år till trots, arbetat med driftsansvar inom olika entreprenadföretag; ett ansvar han fick ta på sig även här.

Första halvåret ägnades åt att få grepp om hela företaget; om inköpsrutiner och leverantörskontakter, om kunder och produktionsresurser. Efter den processen fick man en bättre kontroll på verksamheten och kunde fokusera på framtida möjligheter.

Franchising blev plattformen
Att expandera genom ytterligare företagsköp passade inte in i bröderna Erikssons planer. Det skulle ta för lång tid och kosta för mycket. Dessutom trodde man inte på en utspridning skylttillverkning i många mindre orter. Man ville se en kostnadseffektiv centralisering av all produktion. Frågan var bara hur.

Genom Företagsinkubatorn i Dalarna, som har regionens uppdrag att identifiera och stödja entreprenörer att starta och utveckla tillväxtföretag, fick Skyltstället kontakt med coachen Christian Hedborg. Företagsinkubatorn är till för människor som har en affärsidé, vill starta eller utveckla ett företag och gå från idé till en nationell och internationell marknad. Det passade Samuel och hans bröder som hand i handske.

– Christian hade varit med om att utveckla franchisekoncept som t ex SkandiaMäklarna och ganska snart insåg vi att det var exakt det som skulle leda företaget in i framtiden, förklarar Samuel Eriksson.
– Vi tog beslutet om konceptet våren 2012 och ägnade det året åt att finslipa det i alla avseenden, för att i januari 2013 kunna öppna det första kontoret i Stockholm med Skyltbutiken och Daniel Stenberg som franchisetagare.

Konceptet bygger på att alla skyltprodukter som säljs av franchisetagarna tillverkas eller förmedlas av Skyltstället centralt. Inköpskostnaden för franchisetagarna är tillverkningskostnaden och ett procentuellt tillägg, som är konkurrenskraftigt och gör att franchisetagarna kan få bättre marginaler än i tidigare verksamhet. Slutkunderna i sin tur får ett lägre pris än det konkurrenterna kan erbjuda. På så sätt blir det en win-win-situation för alla berörda parter.

Beprövat koncept
Utöver Stockholm har Skyltstället fått franchisetagare i Uppsala, där Hasse Linton startat en helt ny verksamhet. Dessutom finns man i Gävle och i Falun har pappa Håkan Eriksson startat upp en ny verksamhet.
Efter ett halvår är man fem enheter och till årsskiftet 2014/2015 är målet att antalet franchisetagare ska vara minst 10 st.

– Dagens skyltföretag är ofta för små och lokala, vilket inte ger de marginaler och den kostnadseffektivitet som krävs, menar Samuel Eriksson.
– Vårt koncept bygger på lokal försäljning och central produktion. När vi producerar så producerar vi för alla våra enheter, vilket ger skyltar av högsta kvalitet till marknadens lägsta priser.

Affärsmodellen bygger på ett beprövat koncept med ett väl inarbetat varumärke. Därutöver behöver franchisetagarna utrymme för ett specialdesignat showroom, som visar hela skyltsortimentet. Administrativt driver de sina egna bolag, men de får en verktygslåda som bl a består av olika kalkylmallar och ett nätverk där man kan utbyta kunskap och erfarenheter.

– Jag blir ju lite av spindeln i nätet och är ute hos våra franchisetagare minst en gång i månaden, säger Samuel Eriksson.
– Målet är att vi ska vara en helhetsleverantör för våra kunder och därför erbjuder vi också så mycket mer än bara skyltar; utan även bildekor, dekaler, presentreklam och profilkläder och lite till.

Premiär på Sign
Allt eller i alla fall 95% tillverkas i egen regi i Borlänge och bröderna är helt eniga om att behålla produktionen i Sverige; varken Baltländerna eller Kina kan i förlängningen konkurrera, åtminstone inte när det gäller kvalitet och leveranstider.
De nya lokaler man sitter i sedan drygt en månad och som inte ligger långt från det nybyggda IKEA-komplexet, är på ca 480 kvm och man har option på en lika stor lokal bredvid den nuvarande.

– På Sign Scandinavia på Kistamässan i september var det första gången vi kunde presentera Skyltställets franchisekoncept för en större publik, berättar Samuel Eriksson.
– Reaktionerna från skyltbranschen är klart positiva och leverantörerna är uppenbart förtjusta; de ser definitivt affärsnytta med centraliserad produktion och de klara möjligheterna till förbättrad lönsamhet.

På Sign fanns också flera av Skyltställets betrodda leverantörer som Signet Sign System och Rangefabriken med nyheter som också inspirerade Samuel Eriksson, som även fick till stånd ett 10-tal ingående samtal kring Skyltställskonceptet.

Lärt sig av golfen
Att göra saker och ting rationellt och effektivt är en klar målsättning för Skyltstället och en del av den hemligheten finns inom golfen, där Samuel Eriksson varit aktivt under en period av mer än 16 år.

– Golfbranschen har det tufft och har länge behövt se över sina kostnader. Det började egentligen på Kungsängens Golfklubb, som tillhör en av de bättre i landet, berättar Samuel Eriksson, som arbetade där i fem år.
– Genom ett långgående samnyttjade av maskinell utrustning och personal mellan olika anläggningar kunde vi få ner kostnaderna avsevärt och det är precis det vi gör i Skyltstället idag.

Det var med den bedriften i bagaget som han hamnade på PGA Catalunya två mil utanför Barcelona. Den klubben är rankade som den 50:e bästa golfklubben i världen. Idag är den arbetsordningen mer eller mindre en självklarhet på alla golfklubbar.

Med golfen i bagaget började Samuel Eriksson år 2010, som en av de första piloteleverna, vid sidan av bl a Peter Forsberg och Magdalena Forsberg på Johan Cruyffs Institute for Sport Studies, som erbjuder idrottare en snabbare och skräddarsydd väg till en andra karriär, där idrottserfarenheten utgör en viktig beståndsdel.
Två år sedan hade han tagit sin MDA; Management Diploma for Athletes, som är ett ettårigt general management-program inriktat på affärsmannaskap, ledarskap och styrning.

Nu är det fokus som gäller
Det gäller att hålla många bollar i luften. Samma månad som Skyltstället skulle flytta till nya lokaler, brann det i laserrummet på den gamla adressen och dessutom skulle Samuel Eriksson gifta sig.

Brandskadorna blev begränsade till det enda laserrummet och både flytten till de nya lokalerna och bröllopet genomfördes utan problem.
Nu är det fokus på framtiden som gäller.

Direkt efter intervjun ska Samuel Eriksson iväg till Stockholm och Starta-Eget-mässan. Det är viktigt att nå ut med budskapet, även om han hellre vill konvertera befintliga företag än att starta nya, som kommer att slåss om marknadsandelar.

– Visst har det kostat på att expandera och visst har det tärt på likviditeten, men vi har en bra dialog med vår bank, så vi har egentligen aldrig haft några problem, säger Samuel Eriksson.
– Vårt mål är att bli den absolut mest kostnadseffektiva skylttillverkaren i hela Europa och vi ska i snabb takt etablera oss i hela landet.

Stället för skyltar
Skyltstället har varit verksamt sedan 1985; först under namnet Gravyrcentralen och gravyrtillverkningen är fortfarande en bas i organisationen och stor del av företagets tillverkning än idag.

Under årens lopp har man utvecklat och investerat i maskinparken, som idag är en av den bredaste i landet; en viktig förutsättning för franchisemodellen. År 2006 ändrade man namn till Skyltstället. Det nya namnet grundar sig helt enkelt på att Skyltstället är stället för skyltar. Något som både kunder och konkurrenter kommer att bli varse snart.