Promotionmässan lockar

Publicerad
2014-01-30
Skribent
Eric Windahl

Nu är det bara tre månader kvar till Promotionmässan på Kistamässan i Stockholm och nu är seminarieprogrammet klart. Möt bl a Irene Falkbrink Norrman, som var med och valde fram de välkända reklamfilmerna med karaktären ICA-Stig och Magnus Hedberg, känd från Lyxfällan i TV3.

Vad vill kunderna ha
Kunderna tar över makten på varumärkena och det räcker inte längre med att vara halvbra, halvbillig eller göra något halvhjärtat. Det handlar om att ta reda på vad kunderna verkligen vill ha och göra det där lilla extra som överraskar kunderna. Det är vad Irene Falkbrink Norrman kommer att prata om.

Framgångsrik försäljning
Vad avgör säljarens framgång – och vilka signaler sänder vi till våra kunder? Ord utgör bara sju procent av vår kommunikation. Kroppsspråket säger mest. Hur kan vi medvetet uppnå bra personkemi med kunden? Och vad ska vi fokusera på för att uppnå bästa möjliga resultat? Här heter föredragshållaren Magnus Hedberg.
Hitta lönsamma affärer
Branschens marginaler minskar och lönsamheten tär allt mer på företagens kassor. Vikten av samarbete är ett av grundelementen för goda affärer och relationer. Här ges några av nycklarna till att nå ända fram och hitta lönsamma affärer. Talare är Peter Johansson.

Du kan mer än Du tror
Vilka mekanismer styr och påverkar framgångsrika säljare? Här lär du dig att skapa framgång i yrkeslivet såväl som privat. Du får en bra blandning mellan allvar, skratt och praktiska exempel. Michael Södermalm håller i debatten.

Så säljer du – i framtiden
Det är Ole-Bengt Løgith Moe, som menar att de flesta företag har bra idéer, produkter och tjänster, men alltför många är ovilliga att sälja dem. Försäljningen har utvecklats från att vara grundläggande till betydligt mer avancerad. Vad är rätt och viktigt när det kommer till att sälja våra varor och tjänster i framtiden?

Promotionmässan 176